Slik konverterer megawatt timer til megawatt

Hjem hacks: (February 2019)

???? Battery amp-hour, watt-hour and C rating tutorial (Februar 2019).

Anonim

En megawatt-time (MWh) er en energienhet. Det er et mål på den faktiske mengden strøm som forbrukes eller produseres av en megawatt brukt i en periode på en time. En megawatt (MW) er en kraftenhet. Det beskriver hastigheten der strøm blir brukt eller produsert av en krets på et gitt tidspunkt. En megawatt svarer til en million watt.

Formelen som brukes til å beregne megawatt-timer er Megawatt-timer (MWh) =Megawatt (MW) x Timer (h).

For å konvertere megawatt timer til megawatt, må du dele antall megawatt timer etter antall timer. Med andre ord: Megawatt (MW) =Megawatt timer (MWh) / Timer (h).

Trinn 1

Bestem antall megawatt timer.

Steg 2

Bestem antall timer. (For å konvertere megawatt timer til megawatt, må antall timer også være kjent.)

Trinn 3

Del antall megawatt timer etter antall timer. Det resulterende tallet er antall megawatt.

Designer Informativ Hjem hacks