Slik Reset en Edenpure Heater

Hjem hacks: (June 2019)

Lifesmart Smart Boost Heating Technology (Juni 2019).

Anonim

Edenpure varmeovner er rom for oppvarming av enkeltrom. Edenpure-varmeren har en høytemperatur sikkerhetsbryter som kutter enheten av hvis den når en forhåndsinnstilt maksimal temperatur. En annen sikkerhetsfunksjon er at enheten slås av hvis den ved et uhell slås av. I hvert tilfelle av varmeapparatet slår av automatisk, det krever tilbakestilling. I motsetning til de fleste små apparater har Edenpure-varmeren ingen reset-knapp. Edenpures design krever at strømkilden kobles fra for en bestemt tid for å tilbakestille sensorene.

Trinn 1

Slå av / på-bryteren til "Off" -posisjonen eller ned til "0." Hvis enheten er tippet over, står den oppreist.

Steg 2

Trekk ut strømledningen fra stikkontakten. La varmeren koble fra i minst 30 minutter. Dette gjør at tiden for de interne sensorene kan tilbakestilles.

Trinn 3

Sett strømledningen tilbake i stikkontakten. Slå strømbryteren på "På" og juster temperaturinnstillingene etter behov.

Designer Informativ Hjem hacks