Hvorfor smelter røykvarsleren min?

Hjem hacks: (May 2019)

Jiegŋaguollimin (Kan 2019).

Anonim

Røykvarsler brukes til å varsle deg når brann bryter ut i en bygning. Alarmen er en sterk, jevn bip. Imidlertid er det en rekke situasjoner som lar røykdetektoren kvele for en kort eller lengre periode.

Batteristyrke

Hvis batteriet er lavt og må endres, vil røykvarsleren skje for å gjøre deg oppmerksom på at batteristrømmen er lav.

funksjonsfeil

Chirping kan være et resultat av en funksjonsrik røykdetektor. Ta ut batteriet og bytt det for å feilsøke apparatet før du bytter ut det.

Knapp

Noen røykvarslere har en stillhetsknapp. Hvis du ved et uhell trykker på denne knappen, kan det føre til at røykvarsleren din kvitterer. Trykk på knappen igjen for å stoppe chirping.

Batterilevethet

Ubrukte batterier kan gå dårlig. Hvis du har en pakke med batterier du har lagret for en stund, kan de være dårlige nå. Kontroller friskhetsdatoen på batteripakken før du bruker dem i røykvarsleren.

apparater

Ikke anta at chirping kommer fra røykvarsleren. Undersøk hvor støyen kommer fra. Det kan være en av mange apparater, for eksempel en luftfukter, karbonmonoksid detektor eller mobiltelefon.

Designer Informativ Hjem hacks